Pantaenius – Information om orkanerne

07. september 2017

Som du helt sikkert er klar over, så er Caribien og Florida blevet ødelagt af de nylige orkaner IRMA og MARIA. Havne anlæg og talrige charterbåde og private både led alvorlige skader. For at få adgang til de ødelagte områder, og for hurtigt at komme i gang med at lave de første vurderinger af skaderne, har Pantaenius sendt et team af eksperter til Caribien og Florida i samarbejde med MCS – Marine Claims Service. Ved hjælp af et mobilt skadekontor ombord på en sejlkatamaran, kunne arbejdet begynde i området en uge efter, at orkanen IRMA havde passeret. Et andet team forbereder sig lige nu på at rejse til Caribien, da situationen på Jomfru Øerne i særdeleshed er ekstremt tidskrævende og kompleks. 

Grundet den ekstraordinære styrke og enorme størrelser af de to storme, har infrastrukturen og kommunikations- og transportmulighederne været ekstremt begrænset eller helt ødelagt nogen steder. De ressourcer, som er nødvendige for at genoprette el og vand samt generel genopbygning, er stadig ikke tilstrækkeligt kanaliseret ind i de berørte områder. Det siger sig selv, at lokalbefolkningens trivsel har højeste prioritet under de givne omstændigheder. Derfor koordinerer vores teams med lokale myndigheder og organisationer for at sikre, at vores arbejde ikke hindrer den vitale genopbygning.

Hvis du og/eller din båd er i de berørte områder og du mistænker at båden har været udsat for en skade, kan du sende en e-mail til irma-denmark@pantaenius.com med følgende oplysninger:

- Kunde navn/Båd navn/policenummer

- Præcis placering af båden – på land (værftets navn), på mooring (havnens navn og bøje nummer)

- Lokal kontaktperson (navn og telefonnummer)

- Seneste foto af båden før orkanerne

Hold dig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål eller behov for yderligere information. Du kan altid træffe os på vores nødnummer +45 9614 7913.