Pantaenius – Information om orkanerne

07. september 2017

Som du helt sikkert er kjent med, så er Karibien og Florida svært hardt rammet av de tropiske stormene Irma og Maria. Den maritime infrastrukturen og flerfoldige båter er også rammet. For å få tilgang til de berørte områdene og for å kunne ta tak i skadesaker, har Pantaenius sendt et team med eksperter til Karibien og Florida i samarbeid med MCS – Marine claims Service. Med et mobilt skadekontor ombord på en seilkatamaran, kunne man ta tak i skadetilfeller allerede en uke etter Irma hadde passert. Et annet team med eksperter forbereder seg nå for avgang til Karibien, da situasjonen på Jomfruøyene er spesielt vanskelig å håndtere og svært tidkrevende.

På grunn av den ekstreme styrken og størrelsen på de to tropiske stormene, er infrastruktur, kommunikasjonskanaler og fraktmuligheter på stedet blitt svært svekket og noen steder helt borte. Ressursene som umiddelbart kreves for å bygge opp igjen elektrisitet, vann og generell oppbygging er fremdeles fraværende eller foregår på en mindre tilfredstillende måte inn i de berørte områdene. Det sier seg selv at sikkerheten til lokalbefolkningen er på toppen av prioriteringslisten under de gitte omstendighetene. Vi koordinerer derfor vår innsatsstyrke med lokale myndigheter og organisasjoner for å forsikre oss om at vår skadebehandling ikke blir til hinder for deres arbeid.

Hvis du og/eller din båd er i de berørte områder og du mistænker at båden har været udsat for en skade, kan du sende en e-mail til irma-denmark@pantaenius.com med følgende oplysninger:

- Kunde navn/Båd navn/policenummer

- Præcis placering af båden – på land (værftets navn), på mooring (havnens navn og bøje nummer)

- Lokal kontaktperson (navn og telefonnummer)

- Seneste foto af båden før orkanerne

Hold dig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål eller behov for yderligere information. Du kan altid træffe os på vores nødnummer +45 9614 7913.