Pressemelding om nye betingelser fra 1. januar 2017. Eksisterende forsikringer vil overgå til de nye betingelser ved fornyelse fra 1. april 2017 og frem til 31. marts 2018

09. januar 2017

Nye Pantaenius Båt Betingelser (PBB) – nå med flere nye fordeler

  • 1. januar 2017,  innfører Pantaenius nye All Risk betingelser for alle våre    forsikringsprodukter, Pantaenius Båt Betingelser (PBB). 
  • De nye fordelene er lagt til på kasko-, ansvar- og ulykkesforsikringene og et nytt generelt avsnitt vil gjelde for alle produktene for å sikre optimal åpenhet og kundevennlighet. 
  • De nye PBB All Risk betingelser er Pantaenius' måte å fornye sine allerede kjente standarder, som Europas ledende på båtforsikringer. I de nye betingelsene inngår også en ordliste i PBB som definerer alle relevante terminologier som gir maksimal gjennomsiktighet for kundene. 

Kjent trygghet med nye fordeler

Pantaenius, en av Europas ledende leverandører av forsikringsløsninger til fritidsbåter, innfører fra januar 2017 et nytt sett betingelser, Pantaenius Båt Betingelser (PBB). Utover noen nye økonomiske fordeler, deriblant dekning for overnatting og dekning for hjemreise opptil maksimalt NOK 45.000, inneholder PBB den velkjente tryggheten vi står for, men nå som en All Risk dekning hvor det tydelig fremgår hva som ikke dekkes av forsikringen i en definert liste med unntakelser. 

Mens mange av de forsikringsløsningene som tilbys på markedet, helt ekskluderer dekning for tap, som følge av mangelfull vedlikehold, normal alder og slitasje, utfyller de nye PBB betingelsene disse hullene. Samtidig bevarer de alle Pantaenius' kjente fordeler, som avtalt fast forsikringssum, ingen fradrag for alder og "nytt for gammelt". Kundene vil selvfølgelig fortsatt kunne dra fordel av vår kjente skadebehandling, som alltid har vært håndtert av Pantaenius’ egne medarbeidere. Kundene vil fortsatt ha tilgang til vårt omfattende nettverk bestående av mer enn 35.000 kontakter verden over og på denne måten motta øyeblikkelig hjelp, når de har et skadetilfelle. 

Bedre overblikk for kundene

For å forbedre overblikket for kundene har Pantaenius samlet alle felles punkter og bestemmeler for alle produkter i et felles avsnitt. For å forbedre forståelsen av de nye betingelsene, er de blitt utvidet med et avsnitt med ordforklaringer. Dette nye avsnittet er lagt til for å fremme forståelsen samt øke gjennomsiktigheten mest mulig. 

 

Gert Toft, administrerende direktør for Pantaenius A/S sier: "I arbeidet med våre nye Pantaenius Båt Betingelser (PBB) har vi primært fokusert på å skape en klar ramme uten hvis'er og men'er. Vår hensikt er å tilby en omfattende dekning og unngå gråsoner, som kan tolkes ugunstig for kunden.  Jeg er sikker på at vi kan være stolte av resultatet. Harald Baum (grunnlegger av Pantaenius Yachtversicherungen) revolusjonerte i 70’årene bransjen med sitt forsikringskonsept, som vi har brukt stort set uendret siden. Ved å utarbeide våre nye betingelser har vi nå videreført den arven på en slik måte, som er i overensstemmelse med vår tid. Pantaenius setter igjen nye mål for sine kvalitetsstandarder. "